MEMFISAS-MICRAIMA BRĪVMŪRNIEKI

Memfisas-Micraima Ordenis ir starptautiska, Ēģiptes Rita Brīvmūrnieku Brālība, kura piedāvā savu, uz garīgām vērtībām balstītu Cilvēka, Pasaules un Dievišķā iepazīšanas ceļu.

Brīvmūrnieku ceremoniju un savstarpējās saskarsmes iedvesmojošais mērķis ir iepazīt sevi, nomierināt postošās kaislības, disciplinēt prātu, atbrīvoties no maldiem un aizspriedumiem, veicinot cilvēka daudzpusīgu pašrealizāciju.

Mēs sanākam kopā, lai apmainītos ar viedokļiem par garīga, filosofiska, psiholoģiska u.c. rakstura tēmām, tādā veidā viens otru bagātinot. Mūsu saskarsmes pamatā ir savstarpējā cieņa un Brīvmūrnieku augsti vērtētais – brīvības, vienlīdzības un brālības princips.

Memfisas-Micraima Ordenis ir jaukta tipa Brālība, kurā darbojas gan vīrieši, gan sievietes. Viņa durvis ir atvērtas visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ticības, ideoloģijas, filozofiskiem uzskatiem, pilsonības, sociālās un ekonomiskās situācijas.

Mūsu pārstāvētā Brīvmūrniecība nav saistīta ar kādu no reliģijām, sociālo vai politisko kustību, tāpēc tā ir brīva un neatkarīga.

Memfisas-Micraima biedri atzīst Augstākā Saprāta esamību un dvēseles nemirstību, viņi ir brīvi savā rīcībā, un ar tādu izglītības līmeni, lai varētu saukties par labu tikumu cilvēkiem.

Loža “Akhet” apvieno Brāļus un Māsas no Latvijas un Lietuvas.

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

Brīvmūrnieki

  Brīvmūrnieku loža