MEMPHIS-MISRAIM.LV

golden-seal10

Memfis-Misraim ir starptautisks, Ēģiptes Rita Brīvmūrnieku Ordenis, kurš piedāvā savu, uz garīgām vērtībām balstītu Cilvēka, Pasaules un Dievišķā iepazīšanas ceļu.

Memfis-Misraim ir jaukta tipa Ordenis, kurā darbojas gan vīrieši, gan sievietes.

Mūsdienu Ēģiptiešu Brīvmūrniecība, kuras likumīgais pārstāvis ir Memfis-Misraim, izceļas ar savu uzticību vispasaules Brīvmūrnieku senajām tradīcijām, sargājot tās nemainīgas un nododot tālāk nākošām paaudzēm.

Sanāksmju laikā, vietās, kuras tiek dēvētas par Ložām, ar senu un daudzpusīgu rituālu palīdzību, brīvmūrnieki pilnveido savu ētisko veidolu un apgūst uzkrāto garīgo, filozofisko un mistisko pieredzi.

Brīvmūrnieku ceremoniju iedvesmojošā simbolisma mērķis ir nomierināt postošās kaislības, vairot tikumus, disciplinēt prātu, atbrīvoties no maldiem un aizspriedumiem, padziļināt izpratni par patiesību, un, visbeidzot, veicināt cilvēka daudzpusīgu pašrealizāciju.

Memfis-Misraim durvis ir atvērtas visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ticības, ideoloģijas, filozofiskiem uzskatiem, pilsonības, sociālās un ekonomiskās situācijas. Mūsu pārstāvētā Brīvmūrniecība nav saistīta ar kādu no reliģijām, sociālo vai politisko kustību, tāpēc tā ir brīva un neatkarīga.

Memfis-Misraim biedri atzīst Augstākā Saprāta esamību un dvēseles nemirstību, viņi ir brīvi savā rīcībā, un ar tādu izglītības līmeni, lai varētu saukties par labu tikumu cilvēkiem.