Author Archives: Regulatus

Ievads hermētismā

Rietumu cilvēks pieder pie pavisam īpaša kultūras loka, kas nebūt nav jebkādā veidā nabadzīgāks vai mazāk interesants, salīdzinot ar Austrumu, vai jebkuru citu kultūru. Bieži vien rietumnieks domā, ka visas viņa garīgās saknes ir meklējamas vienīgi ebreju reliģiskajās tradīcijās un … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Ievads hermētismā

Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Skaisti un ļoti pamācoši ir vārdi, kādus izteica Stanislas de Guaita, kā pamācību iesvētītajam: “Mēs devām tev pirmo mācību, un tavu Iesvētītāju lomai ar to arī jābeidzas. Ja tu pats patstāvīgi nonāksi līdz Arkānu izpratnei, tad būsi pelnījis saukties par Adeptu; … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Brīvā izvēle

Gribas brīvība jeb brīva griba (grieķu: το αύτεξούσιον, latīņu: liberum arbitrium) ir teorija, ka jebkurš indivīds var brīvi izvēlēties, pieņemot lēmumus un pārvaldot savas veiktās darbības. Brīvās gribas teorija uzskata, ka pastāv noteikta sakarība starp brīvību un cēloņiem. Brīvā griba tomēr pakļaujas dabas likumiem. Tomēr dabas likumi pilnībā nenosaka notikumu … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Brīvā izvēle

Cilvēka loma kosmiskajā alķīmijā J. Bēmes domāšanā

Mistikas filozofs J. Bēme ielicis savu artavu cilvēka izpratnes problēmā. Viņa domāšanas maniere organiski ierakstās kopējā 17. gs. vācu renesanses klimatā, ko filozofs A. Rubenis apzīmējis ar izteikumu – starp mistiku un zinātni.

Posted in Raksti | Comments Off on Cilvēka loma kosmiskajā alķīmijā J. Bēmes domāšanā

Sajūtu Nomierināšana

Sajūtas var raksturot kā psihisku procesu, kurš psihē atspoguļo priekšmetu vai parādību īpašības, šiem priekšmetiem iedarbojoties uz sajūtu orgāniem, kuri ir: redze, dzirde, oža, garša un tauste. Piedāvājam uz sajūtām paskatīties no garīgā aspekta, par ko plašāk ir izteicies ar … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Sajūtu Nomierināšana

Izpēte kā radīšanas dzinējspēks

Cilvēks attīstās tad, ja viņš DARA, ja viņš ir spējīgs RADĪT. Pretējā gadījumā draud īsta degradācija. Lai mēs spētu radīt, sākumā jābūt idejai – kas, kāpēc, kā, kur un kad… reizēm vērtīgi to visu ir “uzlikt uz papīra”, tādejādi veidojot … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Izpēte kā radīšanas dzinējspēks

Mūzikas māksla

Mūziku parasti saprot mākslu, kurā apvienojot skaņas, veidojās harmonisks skanējums. Mūzikas ietekmei ir lielāka vara nekā jebkurai citai mākslai. Tā ir pārāka par vārdu nozīmi un skaistumu. Tā “noregulē” mūsu garīgo pasauli uztveres stāvoklī. Klausoties izcilu klasisko mūziku, varam nonākt … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Mūzikas māksla

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

“Cilvēk, tev ir divas ausis, lai dzirdētu vienu un to pašu skaņu; divas acis, lai uztvertu vienu objektu; divas rokas, lai veiktu vienu uzdevumu”. Tāpat arī Brīvmūrniecības Zinātne, zinātne par excellence, ir ezotēriska un ekzotēriska vienlaicīgi. Ezotēriskais veido Ideju, Ekzotēriskais … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

Josifs Brodskis. “UZSTĀŠANĀS SORBONNĀ”.

Studēt filozofiju labākajā gadījumā vajadzētu pēc piecdesmit. Vēl vairāk nevajadzētu veidot sabiedrības modeli. Vispirms vajadzētu iemācīties pagatavot zupu, cept (ja ne ķert) zivis, pagatavot pieklājīgu kafiju. Pretējā gadījumā tikumiskie likumi ož pēc tēva siksnas vai arī izskatās pēc tulkojuma no … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Josifs Brodskis. “UZSTĀŠANĀS SORBONNĀ”.

Enģeļi

Eņģeļi kā garīgas būtnes vai spēki ir plaši pazīstami ne tikai jūdaismā un kristietībā, bet arī islāmā, budismā, zoroastrismā, sikhismā, tāpat par tiem raksta, runā un veic rituālās darbības ar viņu palīdzību Memphis Misraim augstāko grādu brīvmūrnieki, kabalisti, martīnisti, rožkrustieši, … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Enģeļi