Brīvmūrnieku simboli

Brīvmūrniecībā sastopami daudz dažādi simboli, kuri cilvēkam liek ne tikai uzdot jautājumus, bet arī meklēt tajos apslēptās atbildes.

Piedāvājam šodien padomāt par simboliem, kuri atrodas Brīvmūrnieku uzmanības centrā, tai skaitā arī par Stūreni un Cirkuli, kuri novietoti uz Svētā Likuma Grāmatas. Tā kā simbolu autors ir pats cilvēks, tie arī domāti ir cilvēkam, kā aicinājums meklēt un atrast.

 

Cirkulis un Stūrenis

Šajā emblēmā Cirkulis attēlo Debesu Velvi, bet Stūrenis – Zemi. Zeme ir vieta, kurā cilvēks dzīvo un strādā, savukārt Debesis simboliski ir saistītas ar vietu, kurā savu plānu rasē Visuma Dižais Arhitekts.

Cirkulis savietots ar stūreni, ir pats pazīstamākais no Brīvmūrnieku simboliem. Pirms Brīvmūrnieki uzsāk savu darbu, Cirkulis tiek savienots ar Stūreni un uzlikts uz Svēto Rakstu Grāmatas. Cirkulis ir Dieva un cilvēka gudrības, saprāta un radošo spēku simbols. Tas sevī ietver gan riņķi, jeb bezgalību, gan punktu, kas ir sākuma un absolūta simbols.

Brīvmūrnieki ir aicināti savus darbus pārbaudīt, ar precizitāti, kādu var panākt, izmantojot šos īpašos darba rīkus, lai mūsu dzīve materiālajā pasaulē būtu harmoniska un patīkama Dievam, no kura nāk viss labais.

 

Svēto Rakstu vai Svētā Likuma Grāmata

Svētā Likuma Grāmata ir viena no trim galvenajām Brīvmūrnieku Gaismām, līdzās Cirkulim un Stūrenim. Svētā Likuma Grāmata ir tās reliģijas galvenā grāmata, kurai pieder vairākums Brīvmūrnieku. Svētā Likuma Grāmata iemieso Visuma Dižā Arhitekta gribu. Uz tās Brīvmūrnieki tiek aicināti svinīgi zvērēt iniciāciju un instalāciju laikā. Uz Svētā Likuma Grāmatas tiek novietots Stūrenis un Cirkulis.

 

Āmurs

Āmurs ir instruments, kuru mūrnieki izmanto, lai akmenim piešķirtu pareizu ģeometrisku formu. Āmura sitieni noņem akmens asos stūrus, akmens pārtop no “mežonīga” par celtniecībai piemērotu akmeni. Āmurs simbolizē arī cita akmens– cilvēka, pārveidošanas instrumentu.  Tikai perfekts akmens var kļūt par pamatu vai derēt tempļa sienai. Perfekti pareizas formas akmeņi vienmēr līdzinās viens otram. Savukārt tikai mežonīgi akmeņi var veidot bezgalīgu formu daudzveidību. Šādiem akmeņiem piemīt savs skaistums un estētika, taču no Brīvmūrniecības viedokļa, tā ir profānās pasaules estētika.

 

Kolonnas J un B

“J” un “B” kolonnas veido vārtus, caur kuriem izejot, tas, kurš meklē, nonāk pie Gaismas. Tās simbolizē Jeruzālemes tempļa kolonnas. B: – Ziemeļu kolonnu un J: – Dienvidu kolonnu. Šīs kolonnas atgādina arī hieroglifiem aprakstītos ēģiptiešu obeliskus, kuri atradās Ēģiptes tempļu priekšā. Tādas var atrast arī gotisko katedrāļu apļveida portālos. Tās ir Herkulesa divas kolonnas, starp kurām mirst cilvēka vecā izpratne, lai dzimtu jauna.

Ziemeļu kolonna simbolizē haosu, bet Dienvidu kolonna – radīšanu, sakārtotību un sistemātiskumu.

 

Melnbalto kvadrātu grīda

Brīvmūrnieku pulcēšanās vietas raksturo grīda ar melniem un baltiem kvadrātiem. Šo melno un balto kvadrātu simbolisms runā par to, ka mūsu sajūtu sfēras tiek līdzsvarotas stingri noteiktā secībā. Uztvere veidojas saskaņā ar kontrasta likumiem. Mēs atpūšamies, tādā mērā kādā nogurstam, mēs novērtējam baudu, ja pretstatā novietojam tāda paša līmeņa ciešanas. Prieks ir proporcionāls bēdām un ilgām. Kļūdas atklāšana atklāj patiesību. Labais mūs uzrunā tādā mērā, kādā atgrūž ļaunais. Izdzīvošanas vērtību mēs mēram atbilstoši cīņai, ar kādu uzvaram grūtības.

 

Brīvmūrnieku baltie cimdi

Brīvmūrnieku baltie cimdi simbolizē “roku darbu”. Cimdi, kuri tiek pasniegti kandidātam, ir domāti, lai atgādinātu viņam, ka viņa – mūrnieka darbiem jābūt tikpat tīriem un bez traipiem, kā cimdi, kuri viņam iedoti.

Cimdu izmantošana Brīvmūrniecībā paredzēta, lai norādītu uz nepieciešamību saglabāt tīru sirdsapziņu.

 

MM

This entry was posted in Raksti. Bookmark the permalink.