Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 darbi

21.09.2019. Cienījamā Trīsstūra “Akhet” pārstāvji piedalījās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas ikgadējā Darba Asamblejā. Ēģiptes Brīvmūrniecības visu Ložu un Trīsstūru pārstāvji sapulcējās, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un apspriestu nākamā perioda plānus.

Asamblejas Darbos piedalījās Francijas Lielās Simboliskās Ložas augsti godājamā pārstāve, Portugāles Ordeņu Federācijas delegācija, kā arī draudzīgie citu Brīvmūrnieku organizāciju pārstāvji – Francijas Lielās Sieviešu Ložas, Francijas Dižo Austrumu, Starptautiskā Brīvmūrnieku Jauktā Ordeņa “Cilvēku tiesības”, kā arī Oksitānijas Dižās Labotās un Reformētās Ložas delegāti. Ar atskaitēm uzstājās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas pārstāvji un Asamblejas viesi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

19.09.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Sajūtu nomierināšana”. Referātā tika apskatīta redzes, dzirdes, ožas, garšas un taustes izraisīto sajūtu nomierināšanas nepieciešamība, kā uz to norāda Robērs Ambelēns savā darbā “Garīgā alķīmija”. Tāpat tika apskatīti garīgo sajūtu aspekti, kā arī sajūtu nedisciplinētības negatīvās sekas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

12.07.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts „Brīvmūrnieku saīsinājumi un laika skaitīšana”. Referātā tika aplūkoti Brīvmūrnieku dokumentos sastopamie saīsinājumi un laika skaitīšana, tai skaitā arī Seno Ēģiptiešu kalendārs un tā saistība ar Nīlu un Sīriusu. Darbu turpinājumā tika uzklausīts otrs referāts „Ievads Kabalā”. Referāts atspoguļoja Kabalu kā garīgu sirds Gudrību par Dabas spēkiem. Tāpat referātā tika apskatīti galvenie ebreju rakstiskie avoti par Kabalu. Darbus turpināja organizatorisku jautājumu izskatīšana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.06.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts iniciētā biedra emociju lasījums, pēc kura tika nolasīts referāts „Ēdenes dārza simbols”. Refertā tika analizēts “Ēdenes dārzs” Austrumu un Rietumu simbolisma kontekstā, aplūkota “Ēdenes dārza” garīgi simboliskā nozīme, tai skaitā kā stāvoklis, kā arī tika vērsta uzmanība laba un ļauna atzīšanas koka simbolam. Tāpat tika aplūkota koka simboliskā nozīme citu tautu mitoloģijā un semītu dievietes ASHERAH (Ašēras) saistībā. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

10.05.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, Cienījamā Trīsstūra Biedru, Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Augstākās Padomes Sekretāra un citu Godājamo Viesu klātbūtnē, tika veikta jaunā Brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Ritam. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

13.04.2019. Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižā Meistara Vietnieks, Nacionālās Svētnīcas Priekšsēdētāja klātbūtnē, Maskavas pilsētas Dižos Austrumos, Brīvmūrnieku Darbu veikšanai rituāli instalēja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos.  Tāpat tika veikta Meistara-Uzrauga un Trīsstūra Virsnieku rituālā instalācija. Darbu beigās skanēja Memfisa-Misraim un Skotu Labotā Rita pārstāvju svinīgās uzrunas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

08.04.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Ļaunums un Ticība”. Nolasītā referāta centrā tika izvirzīts ticības fenomens un tā ietekme uz cilvēka pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Darbu turpinājumā tika veikta kandidāta aptauja. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

15.03.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Līķis kā brīvmūrnieku un nāves simbols”. Darbā līķa simbols tika apskatīts kā robeža starp esamību un neesamību, kura liek apzināties cilvēkam savu mirstību. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

22.02.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Brīvmūrnieku leģenda par Hīrāmu”. Darbā apskatīta Hīrāma leģendas simboliskā nozīme no dažādu autoru redzes viedokļa. Tāpat tika piedāvāts ievads referātam par simbolu “Akhet” un robežu noteikšanu mūsu dzīvē. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

08.01.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja pirmie Darbi, kuru laikā tika ievēlēti Virsnieki, kā arī uzklausīts referāts “Martiness de Paskuāls un viņa mantojums”. Darbā apskatīti fakti, kuri ietekmējuši Martinesa de Paskuāla veidošanos kā spirituālā virziena pamatlicēju brīvmūrniecībā un Rietumu okultās skolas galveno stūrakmeni. Kā arī tika apskatīts Brīvmūrnieku-bruņinieku Izmeklēto priesteru Ordeņa (Elus Cohens) un martīnisma aizsākums. Tāpat tika apspriesti administratīvi jautājumi. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

07.01.2019. Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižais Meistars izveidoja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos Brīvmūrnieku Darbu veikšanai.

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.