Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 darbi

08.04.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Ļaunums un Ticība”. Nolasītā referāta centrā tika izvirzīts ticības fenomens un tā ietekme uz cilvēka pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Darbu turpinājumā tika veikta kandidāta aptauja. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

15.03.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Līķis kā brīvmūrnieku un nāves simbols”. Darbā līķa simbols tika apskatīts kā robeža starp esamību un neesamību, kura liek apzināties cilvēkam savu mirstību. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

22.02.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Brīvmūrnieku leģenda par Hīrāmu”. Darbā apskatīta Hīrāma leģendas simboliskā nozīme no dažādu autoru redzes viedokļa. Tāpat tika piedāvāts ievads referātam par simbolu “Akhet” un robežu noteikšanu mūsu dzīvē. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

08.01.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja pirmie Darbi, kuru laikā tika ievēlēti un instalēti Virsnieki, kā arī uzklausīts māsas referāts “Martiness de Paskuāls un viņa mantojums”. Darbā apskatīti fakti, kuri ietekmējuši Martinesa de Paskuāla veidošanos kā spirituālā virziena pamatlicēju brīvmūrniecībā un Rietumu okultās skolas galveno stūrakmeni. Kā arī tika apskatīts Brīvmūrnieku-bruņinieku Izmeklēto priesteru Ordeņa(Elus Cohens)un martīnisma aizsākums. Tāpat tika apspriesti administratīvi jautājumi. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

Comments are closed.