Cienījamās Ložas “Akhet” Nr.132 Darbi

26.04.2024 e.v. Cienījamai Ložai“Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi Pirmajā grādā, kuru laikā Brālis nolasīja rasējumu “Emocijas”, apskatot kauna un vainas veidošanās aspektus un to ietekmi uz cilvēka tālāko uzvedību. Turpinājumā Māsa iepazīstināja klātesošos ar savu rasējumu “Ūras likumi jeb valdnieka Ur-Nammu likumu krājums”, pieskaroties Taliona principam, kā arī Ur-Nammu likumu pēcteci – babiloniešu Hammurapi likumiem. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

20.02.2024. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Māsa Meistars nolasīja rasējumu “Osvalda Virta Taro simbolu skaidrojums jeb Divdesmit divu atslēgu simbolisms”. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

26.01.2024 e.v. Cienījamai Ložai“Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi Otrajā grādā, kuru laikā notika Brāļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā iniciācija Zeļļa pakāpē. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

29.12.2023 e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja svinīgā Rituālā agape par godu Sv.Jāņa Ziemas godināšanas dienai. Tikšanās norisinājās brīvmūrnieku simbolisma un sadraudzības brālīgā atmosfērā.

24.11.2023. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Brālis Māceklis klātesošos iepazīstināja ar savu referātu “Muzikālo metožu izmantošana – veids kā vairot mīlestību pret mūziku”. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

27.10.2023. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Brālis Meistars klātesošos iepazīstināja ar savu referātu “Šausmu mākslas apzināšana”. Darbu turpinājumā tika apspriesti organizatoriski jautājumi. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

29.09.2023. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Brālis Meistars nolasīja rasējumu “Sapņu analīze”, kurā praktiskā veidā klātesošie tika iepazīstināti sapņu analīzes teoriju un paņēmieniem.
Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā svētku agapē, ārpus Tempļa.

28.07.2023. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Brālis Māceklis nolasīja rasējumu “Garīgums un tehnoloģijas”, kam sekoja Brāļa Meistara rasējums “Zizlis – tā mitoloģija, vēsture un izmantošana Brīvmūrniecībā”. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana.
Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

26.05.2023. e.v. Cienījamai Ložai “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi Trešajā grādā, kuru laikā notika Brāļa svinīgā iniciācija Meistara grādā.
Tālāk sekoja svinīgie rituālie Darbi Pirmajā grādā, kuru laikā tika veikta kandidāta intervija zem apsēja un svinīgā iniciācija Mācekļa grādā.
Darbu turpinājumā notika balsošana par Virsnieku sastāvu, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas – Micraima Rita Kārtībai.
Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

28.04.2023. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā notika Brāļu svinīgā iniciācija Meistara grādā. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

31.03.2023. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi. Svinīgās Sanāksmes laikā Brālis Meistars nolasīja Rasējumu “Čūsknesis un Kris”. Turpinājumā Brālis Meistars klātesošos iepazīstināja ar savu Rasējumu par trauksmi. Savukārt Māsa Meistars nolasīja savu Rasējumu “Konfūcijs kā Valstsvīrs un Skolotājs”.
Tāpat Sanāksmes laikā tika izskatīts kandidāta iesniegums, kā arī apspriesti organizatoriski jautājumi.
Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

24.02.2023. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi. Svinīgās Sanāksmes laikā Brālis Māceklis nolasīja Rasējumu “Pārdomas par ticības jēdzienu, nozīmi un tās loma cilvēku dzīvē”, kurā apskatīja ticības fenomenu no reliģiskā un ārpus reliģiskā konteksta. Turpinājumā Brālis Meistars klātesošos iepazīstināja ar savu Rasējumu “Taro – tā rašanās un izpratne renesanses laikmetā”, kurā tika apskatīta Taro simbolu izcelsme un attīstība. Tāpat Sanāksmes laikā tika izskatīts kandidāta iesniegums, kā arī apspriesti organizatoriski jautājumi.
Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

2023 gada e.v. janvārī Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos pārstāvji piedalījās Polijas Dižo Austrumu rīkotā brīvmūrnieku svinīgā Sanāksmē.

25.11.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi. Sanāksmes laikā Brālis Zellis nolasīja Rasējumu “Apzinātība. Kas tas ir?”, kurā apskatīja atbildīgas, apzinātas rīcības nepieciešamību ikdienas dzīvē, kā arī apzinātības aspektus.
Tālāk Brālis Zellis klātesošos iepazīstināja ar savu Rasējumu “Maģiskā iedarbība”, kurā tika analizēta dažādu enerģētisko līmeņu iedarbība uz cilvēku.
Darbu turpinājumā notika Brāļa Meistara svinīgā afilācija Memfisas-Micraima Trīsstūrī “Akhet”. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

28.10.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi Otrajā grādā, kuru laikā notika Brāļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā iniciācija Zeļļa pakāpē. Turpinājumā Darbi notika saskaņā Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Trīsstūra rituāla, kuru laikā Māceklis dalījās emocijās par pirmā grāda iniciāciju. Tālāk sekoja Brāļa Mācekļa Rasējums: “Pedagoģiskais darbs mūzikas sfērā”, kurā tika apskatīta mūzikas pedagoga ietekme uz jauniešiem, kā arī, izaicinājumi, ar kādiem sastopas mūziķi. Tāpat Darbos klātesošie tika iepazīstināti ar Brāļa afilācijas lūgumu. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

30.09.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi. Svinīgās Sanāksmes laikā tika veikta Kandidāta intervija zem apsēja. Pēc pozitīva balsojuma notika viņa svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē. Tāpat Brālis Māceklis nolasīja rasējumu “Varoņa ceļa monomīts (Dž.Kempbels) – kā brīvmūrnieku iniciācijas ilustratīvā paradigma”. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

26.08.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā notika Brāļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā iniciācija Zeļļa grādā. Pēc Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā svētku agapē, ārpus Tempļa.

29.07.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Brālis Zellis nolasīja savu rasējumu “Vudū rituāli”, kam sekoja Brāļa Meistara rasējums “Tubal-Kains un viņa tēls Brīvmūrniecībā”. Darbu turpinājumā klātesošie bija iepazīstināti ar Kandidāta iesniegumu par viņa uzņemšanu Brīvmūrnieku Ordenī. Pēc balsošanas, tika pieņemts lēmums turpināt sarunas ar Kandidātu. Tālāk tika apspriesti organizatoriski jautājumi. Pēc Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā svētku agapē, ārpus Tempļa.

22.06.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā notika Brāļu, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā iniciācija Zeļļa grādā. Tālāk Brālis Māceklis nolasīja savu rasējumu “Brīvmūrnieku iniciācija un garīgā transformācija alķīmijā: paralēles un līdzības”, kam sekoja Brāļa Meistara rasējums “Sapņi martīnisma izpratnē”. Darbu turpinājumā tika veikts svinīgais rituāls par godu Saulgriežu svētkiem. Pēc Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā svētku agapē, ārpus Tempļa.

27.05.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā notika Brāļa svinīgā iniciācija Meistara grādā. Tālāk sekoja svinīgie rituālie Darbi pirmajā grādā, kuri bija veltīti Senā un Sākotnējā Memfisas – Micraima Rita desmitgadei Latvijā. Svinīgās Sanāksmes laikā Brālis Meistars nolasīja sagatavoto referātu “Ēģiptiešu brīvmūrniecības saknes un izcelsme”, kam sekoja Brāļa Mācekļa rasējums par Memfisas – Micraima Rita vēsturi. Turpinājumā Brālis Meistars iepazīstināja klātesošos ar Memfisas – Micraima Rita attīstību Latvijā, daloties savās atmiņās un emocijās. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā svētku agapē, ārpus Tempļa.

29.04.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā notika kandidāta no Lietuvas intervija zem apsēja, kam sekoja viņa svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Brālis Māceklis nolasīja Rasējumu “Lēmumu pieņemšana dzīvē un brīvmūrniecībā”, kura bija veltīta personīgajās attieksmes jautājumam pret saviem vārdiem un rīcību. Pēc organizatorisku jautājumu izskatīšanas dienas kārtība bija izsmelta. Pēc Darbu Rituālā noslēguma Brāļi un Māsas izklīda zem klusējuma zīmes, lai piedalītos brālīgajā agapē, ārpus Tempļa.

25.03.2022. e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja rituālie Darbi, kuru laikā Māsa-Meistars nolasīja Rasējumu “Masonisma būtība un uzdevumi nākotnes perspektīvā”.
Tam sekoja Brāļa-Mācekļa Rasējums “Vibrācijas mūsu pasaulē un vārda spēks”. Darbu turpinājumā tika uzklausītas atskaites pat notikušajām intervijām ar kandidātu, kurš izteicis vēlmi pievienoties Ordenim. Tāpat tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar kandidāta no Lietuvas iesniegumu, kurā viņš lūdz uzņemt viņus Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Brālībā. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

25.02.2022 e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja Rituālie darbi. Darbu atklāja Brāļa Mācekļa pārdomas un emocijas par iniciāciju pirmajā grādā. Tālāk tika uzklausīts Brāļa Mācekļa sagatavotais Rasējums “Nāve jūdaismā. Mūsdienu jūdaisma mesiāniskais strupceļš”, kurš tika veltīts nāves izpratnei tradicionālā un modernā jūdaismā, kā arī Mesiāniskā strupceļa jautājumam. Tam sekoja Br. Zeļļa Rasējums, par rituālo jautājumu “Kas Ložu dara pareizu un pilnīgu?”. Darbā tika apskatīta rituālā jautājuma izcelsme, tā vēsturiskie aspekti un simbolisms. Darbu nobeigumā tika izskatīti divu profānu lūgumi uzņemt viņus Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Brālībā. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.01.2022 e.v. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja Rituālie darbi, kuru laikā tika veikta kandidāta no Lietuvas svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritam. Tāpat tika uzklausīts Brāļa sagatavotais Rasējums “Atsevišķi nāves simbolikas piemēri kristietībā”, kurš tika veltīts nāves simbolisma un Austrumu kristietības tradīcijas rituālo aspektu analīzei. Darbus turpināja organizatorisku jautājumu izskatīšana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

25.12.2021. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja svinīgā Rituālā agape par godu Sv.Jāņa Ziemas godināšanas dienai. Tikšanās norisinājās brīvmūrnieku simbolisma un sadraudzības brālīgā atmosfērā.

29.11.2021. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja Rituālie darbi, kuru laikā tika veikta kandidāta, kurš izteicis vēlmi pievienoties Memfisas-Micraima Ordenim, aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā Trīsstūra brāļi dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju pirmajā pakāpē.

Tālāk sekoja māsas Rasējums “Monasticisma attīstība Rietumu Baznīcā”, kurā tika iezīmēti monasticisma attīstības vēsturiskie posmi, apskatītas Regulas – uzvedības noteikumi, kā arī aplūkotas Ordeņu un Kongregāciju atšķirības. Tāpat tika izskatīts kandidāta no Lietuvas lūgums uzņemt viņu Brālībā. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

15.10.2021. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja Rituālie darbi, kuru laikā tika veikta māsas no Igaunijas afilācija. Darbu turpinājumā notika kandidāta no Lietuvas un kandidāta Latvijas svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

23.09.2021. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos noritēja Rituālie darbi, kuru laikā tika veikta kandidātu (no Lietuvas un Latvijas) aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā Trīsstūra brālis nolasīja Rasējumu “Arhitektūras Orderi un to interpretācija brīvmūrniecībā”. Darbā tika apskatīta piecu Arhitektūras Orderu sistēmas attīstība un to izmantošana dažādos brīvmūrniecības rituālos. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

16.08.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Rituālie darbi, kuru laikā Brāļi Mācekļi dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju pirmajā pakāpē.

Turpinājumā tika nolasīts Rasējums “Martines de Paskuāls. Martīnisma dzimšana”, kurā tika apskatīts Martinesa de Paskuāla dzīves gājums, kā arī Brīvmūrnieku-bruņinieku izmeklēto priesteru Koanim ordeņa dibināšana un tā tālākā attīstība.

Tam sekoja Rasējums “Spēks un trauslums”, kurš bija veltīts iekšējiem un ārējiem faktoriem, kuri ietekmē brīvmūrnieku ložas dzīvi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

04.08.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā norisinājās Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Mācekļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā pacelšana Otrajā grādā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

22.07.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Br. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Turpinājumā tika veikta profānu aptauja zem apsēja, pēc kuras norisinājās svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

19.03.2021  Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja virtuālā sapulce, kuras laikā Br. nolasīja sagatavoto Rasējumu “Ložas Greznojumi – to grafiskā reprezentēcija un filozofiskās interpretācijas mēģinājumi”, kurā tika apskatīta Melnbaltās Mozaīkas, Robotās Apmales un Liesmojošās Zvaigznes rašanās vēsturiskie aspekti un simbolisms. Tikšanās turpinājumā tika apspriesti organizatoriski jautājumi.

22.01.2021  Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja virtuālā sapulce, kuras laikā tika nolasīts Br. darbs, kurā bija aplūkota Ēģiptes simbolikas tēma, īpašu uzmanību pievēršot “Akhet” simbolam – tā nozīmei Senajā Ēģiptē, un no garīgās dimensijas viedokļa. Darbu turpinājumā Br. un klātesošie izskatīja un apsprieda “Džeda” simbola nozīmi un tā izmantošanu senajos rituālos. Sapulces laikā tika izskatīts arī Kandidāta pieteikums. Darbu nobeigumā tika apspriests nākamo Darbu plāns, cerot uz situācijas uzlabošanos, saistībā ar šobrīd esošajiem ierobežojumiem valstī.

08.11.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Br. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Ms.  nolasīja referātu “Taro simbolisms. Ievads”, kurš tika piedāvāts kā pirmais darbs no cikla par Taro simboliem. Referātā tika apskatīti vēsturiskie fakti par Simbolu rašanos un to ietekmi uz Rietumu okulto tradīciju. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.10.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta profāna svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

24.09.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta Kandidāta aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā tika uzklausīts brāļa sagatavotais referāts “Brīvība un nāve”, kurā tika analizēts brīvības jēdziens un tās redzējums pasaulīgo robežu kontekstā. Tāpat tika apskatīts nāves fenomens kā mūsu laicīgās esamības sastāvdaļa. Pēc referāta apspriešanas, tika izskatīti organizatoriskie jautājumi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

31.07.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja darbi, kuru laikā klātesošie noklausījās māsas sagatavoto referātu „Mahabharātas simboliskā nozīme”. Darbā tika apskatīts gan pats seno indiešu eposs, gan arī tā galvenie simboliskie aspekti. Atsevišķa uzmanība bija pievērsta vienam no Mahabharātas filozofijas pamattekstiem – Bhagavatgitai. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

27.06.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja darbi, kuru laikā notika Trīsstūra Virsnieku pārvēlēšanas, atstājot esošo sastāvu nemainīgu. Darbu turpinājumā tika uzklausīts māsas sagatavotais referāts “Mācekļa Grāda Simbolisms”, kurā bija apskatīti Brīvmūrnieku pamatsimboli un to nozīme no dažādiem skatupunktiem. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

29.05.2020 Cienījamais Trīsstūris “Akhet” Nr.132 organizēja virtuālo sapulci, kuras laikā klātesošie apmainījās ar jaunumiem, kā arī tika uzklausīts brāļa sagatavotais referāts “Par “zīmju” gaidīšanu un skaidru pasaules uztveri”. Darbā tika apskatīts jautājums par cilvēka spēju uzņemties atbildību par notiekošo savā dzīvē. Darbu nobeigumā tika apspriests nākamo Darbu plāns, cerot uz situācijas uzlabošanos, saistībā ar šobrīd esošajiem ierobežojumiem valstī.

16.04.2020 Cienījamais Trīsstūris “Akhet” Nr.132 organizēja virtuālo sapulci, kuras laikā tika apskatīts jautājums par krīzes situācijas ietekmi uz Brīvmūrnieku darbiem un par citu Ložu un Ritu pieredzi, organizējot attālinātās sanāksmes. Turpinājumā brālis Māceklis dalījās savās emocijās par pieredzēto iniciāciju pirmajā pakāpē. Tāpat tika uzklausīts referāts “Iznīcība un Radīšana”, kurš izraisīja dzīvu diskusiju sapulces dalībnieku vidū. Cienījamā Trīsstūra “Akhet” brāļi un māsas atzinīgi novērtēja iespēju organizēt virtuālās sapulces, lai uzturētu ciešas savstarpējās saites un apmainītos vieokļiem, tai pašā laikā atzīstot, ka šāds formāts neļauj izveidot nepieciešamo rituālo telpu.

21.02.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta Kandidāta aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā svinīgā gaisotnē norisinājās jaunā brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

16.01.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā norisinājās Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Mācekļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā pacelšana Otrajā grādā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

23.12.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika nolasīts referāts „Sapņu funkcijas un veidi”. Darbā tika apskatītas miega fāzes un to saistība ar sapņošanas procesu. Tāpat tika aplūkota sapņu un garīgā līdzsvara saistība, kā arī sapņu kā psihoemocionālo traucējumu atspoguļjums. Tāpat referātā tika analizēti sapņu veidi no Rietumu tradicionālā misticisma viedokļa, kā arī apskatīta sapņu satura iespējamā ietekme uz cilvēka apziņas transformāciju. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

12.11.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Ms. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Br.  nolasīja referātu “Cilvēka pašapziņa un tās ietekmējošie faktori”. Referātā tika apskatīti cilvēka pašapziņas un attieksmes pret sevi veidojošie faktori no kabalistiskā redzējuma, kā arī tika apspriests jautājums par agresijas fenomenu. Tālāk sekoja Ms. sagatavotais referāts “Dualitātes princips un septiņi pretstatu pāri”, kurā tika apskatīta dualitātes principa saistība ar septiņiem senērbreju alfabēta divkāršiem burtiem. Tāpat darbā tika apskatīti septiņi pretspēki Dabā un Cilvēkā, un to loma cilvēka izdarītās izvēles rezultāta saskatīšanā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

31.10.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, priecīgā gaisotnē, notika profāna svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Micraim Ritam. Darbu turpinājumā Br. nolasīja referātu “Pārdomas par Jevgēnija Ščukina grāmatu Izkapts un akmens”, kurā viņš pauda savas atziņas par grāmatā ietvertajām tēmām. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.09.2019 Cienījamā Trīsstūra “Akhet” pārstāvji piedalījās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas ikgadējā Darba Asamblejā. Ēģiptes Brīvmūrniecības visu Ložu un Trīsstūru pārstāvji sapulcējās, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un apspriestu nākamā perioda plānus.

Asamblejas Darbos piedalījās Francijas Lielās Simboliskās Ložas augsti godājamā pārstāve, Portugāles Ordeņu Federācijas delegācija, kā arī draudzīgie citu Brīvmūrnieku organizāciju pārstāvji – Francijas Lielās Sieviešu Ložas, Francijas Dižo Austrumu, Starptautiskā Brīvmūrnieku Jauktā Ordeņa “Cilvēku tiesības”, kā arī Oksitānijas Dižās Labotās un Reformētās Ložas delegāti. Ar atskaitēm uzstājās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas pārstāvji un Asamblejas viesi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

19.09.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Sajūtu nomierināšana”. Referātā tika apskatīta redzes, dzirdes, ožas, garšas un taustes izraisīto sajūtu nomierināšanas nepieciešamība, kā uz to norāda Robērs Ambelēns savā darbā “Garīgā alķīmija”. Tāpat tika apskatīti garīgo sajūtu aspekti, kā arī sajūtu nedisciplinētības negatīvās sekas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

12.07.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts „Brīvmūrnieku saīsinājumi un laika skaitīšana”. Referātā tika aplūkoti Brīvmūrnieku dokumentos sastopamie saīsinājumi un laika skaitīšana, tai skaitā arī Seno Ēģiptiešu kalendārs un tā saistība ar Nīlu un Sīriusu. Darbu turpinājumā tika uzklausīts otrs referāts „Ievads Kabalā”. Referāts atspoguļoja Kabalu kā garīgu sirds Gudrību par Dabas spēkiem. Tāpat referātā tika apskatīti galvenie ebreju rakstiskie avoti par Kabalu. Darbus turpināja organizatorisku jautājumu izskatīšana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.06.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts iniciētā biedra emociju lasījums, pēc kura tika nolasīts referāts „Ēdenes dārza simbols”. Refertā tika analizēts “Ēdenes dārzs” Austrumu un Rietumu simbolisma kontekstā, aplūkota “Ēdenes dārza” garīgi simboliskā nozīme, tai skaitā kā stāvoklis, kā arī tika vērsta uzmanība laba un ļauna atzīšanas koka simbolam. Tāpat tika aplūkota koka simboliskā nozīme citu tautu mitoloģijā un semītu dievietes ASHERAH (Ašēras) saistībā. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

10.05.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, Cienījamā Trīsstūra Biedru, Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Krievijas un Savienoto Valstu Augstākās Padomes Sekretāra un citu Godājamo Viesu klātbūtnē, tika veikta jaunā Brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Ritam. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

13.04.2019 Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižā Meistara Vietnieks, Nacionālās Svētnīcas Priekšsēdētāja klātbūtnē, Maskavas pilsētas Dižos Austrumos, Brīvmūrnieku Darbu veikšanai rituāli instalēja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos.  Tāpat tika veikta Meistara-Uzrauga un Trīsstūra Virsnieku rituālā instalācija. Darbu beigās skanēja Memfisas-Micraima un Skotu Labotā Rita pārstāvju svinīgās uzrunas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

08.04.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Ļaunums un Ticība”. Nolasītā referāta centrā tika izvirzīts ticības fenomens un tā ietekme uz cilvēka pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Darbu turpinājumā tika veikta kandidāta aptauja. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

15.03.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Līķis kā brīvmūrnieku un nāves simbols”. Darbā līķa simbols tika apskatīts kā robeža starp esamību un neesamību, kura liek apzināties cilvēkam savu mirstību. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

22.02.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Brīvmūrnieku leģenda par Hīrāmu”. Darbā apskatīta Hīrāma leģendas simboliskā nozīme no dažādu autoru redzes viedokļa. Tāpat tika piedāvāts ievads referātam par simbolu “Akhet” un robežu noteikšanu mūsu dzīvē. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

08.01.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja pirmie Darbi, kuru laikā tika ievēlēti Virsnieki, kā arī uzklausīts referāts “Martiness de Paskuāls un viņa mantojums”. Darbā apskatīti fakti, kuri ietekmējuši Martinesa de Paskuāla veidošanos kā spirituālā virziena pamatlicēju brīvmūrniecībā un Rietumu okultās skolas galveno stūrakmeni. Kā arī tika apskatīts Brīvmūrnieku-bruņinieku Izmeklēto priesteru Ordeņa (Elus Cohens) un martīnisma aizsākums. Tāpat tika apspriesti administratīvi jautājumi. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

07.01.2019 Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižais Meistars izveidoja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos Brīvmūrnieku Darbu veikšanai.

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.