Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 darbi

10.05.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, Cienījamā Trīsstūra Biedru, Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Augstākās Padomes Sekretāra un citu Godājamo Viesu klātbūtnē, tika veikta jaunā Brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Ritam. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

13.04.2019. Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižā Meistara Vietnieks, Nacionālās Svētnīcas Priekšsēdētāja klātbūtnē, Maskavas pilsētas Dižos Austrumos, Brīvmūrnieku Darbu veikšanai rituāli izveidoja un instalēja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos.  Tāpat tika veikta Meistara-Uzrauga un Trīsstūra Virsnieku rituālā instalācija. Darbu beigās skanēja Memfisa-Misraim un Skotu Labotā Rita pārstāvju svinīgās uzrunas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

08.04.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Ļaunums un Ticība”. Nolasītā referāta centrā tika izvirzīts ticības fenomens un tā ietekme uz cilvēka pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Darbu turpinājumā tika veikta kandidāta aptauja. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

15.03.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Līķis kā brīvmūrnieku un nāves simbols”. Darbā līķa simbols tika apskatīts kā robeža starp esamību un neesamību, kura liek apzināties cilvēkam savu mirstību. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

22.02.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Brīvmūrnieku leģenda par Hīrāmu”. Darbā apskatīta Hīrāma leģendas simboliskā nozīme no dažādu autoru redzes viedokļa. Tāpat tika piedāvāts ievads referātam par simbolu “Akhet” un robežu noteikšanu mūsu dzīvē. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

08.01.2019. Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja pirmie Darbi, kuru laikā tika ievēlēti Virsnieki, kā arī uzklausīts referāts “Martiness de Paskuāls un viņa mantojums”. Darbā apskatīti fakti, kuri ietekmējuši Martinesa de Paskuāla veidošanos kā spirituālā virziena pamatlicēju brīvmūrniecībā un Rietumu okultās skolas galveno stūrakmeni. Kā arī tika apskatīts Brīvmūrnieku-bruņinieku Izmeklēto priesteru Ordeņa (Elus Cohens) un martīnisma aizsākums. Tāpat tika apspriesti administratīvi jautājumi. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.