MEMFIO IR MICRAIMO EGIPTIETIŠKŲJŲ APEIGŲ LAISVOJI MŪRININKIJA

Memfio ir Micraimo Ordinas – tai tarptautinė egiptietiškųjų apeigų (rito) laisvosios mūrininkijos brolija, siūlanti savąjį Žmogaus, Pasaulio ir Dievybės pažinimo kelią, pagrįstą dvasinėmis vertybėmis

Laisvosios mūrininkijos ritualų įkvėpimo šaltinis bei abipusio bendravimo tikslas – savipažina, ydingų aistrų sutramdymas, proto disciplina ir kontrolė, išsilaisvinimas iš ydingų potraukių ir išankstinių nuostatų, visapusiškai padedant skleistis žmogui.

Mes renkamės draugėn, kad galėtume dalintis nuomonėmis dvasiniais, filosofiniais, psichologiniais ir kt. klausimais, šitaip praturtindami vienas kitą. Mūsų bendravimas pagrįstas abipuse pagarba ir ypatingai aukštinamomis laisvųjų mūrininkų vertybėmis – laisve, lygybe ir brolybe.

Memfio ir Micraimo Ordinas – tai mišri brolija, ją sudaro tiek vyrai, tiek moterys. Jo durys atviros visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, išpažįstamos tikybos, pasaulėžiūros, filosofinių įsitikinimų, pilietybės, socialinės ir ekonominės padėties.

Mūsų atstovaujama laisvoji mūrininkija nesusijusi su jokia religija, socialiniais ar politiniais judėjimais, todėl yra laisva ir nepriklausoma.

Memfio ir Micraimo Ordino nariai pripažįsta Aukščiausiojo Protinio Principo / Aukščiausiojo Proto ir nemirtingos sielos egzistavimą, jie laisvai apsisprendžia ir pasirenka savo veiksmus, o turimas išsilavinimas leidžia juos vadinti geradariais.

SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ TARPTAUTINĖS DIDŽIOSIOS KONSTITUCIJOS DEKLARACIJA

This entry was posted in Lietuvių Kalba. Bookmark the permalink.