Category Archives: Domnīcas darbi

Īss pārskats par Svētajiem Rakstiem

Ko nozīmē vārds “Bībele”

Vārds “Bībele” nāk no grieķu valodas (ἡ Βίβλος) un nozīmē “tīstoklis” vai “grāmatas”.

Grieķu vārds savukārt iespējams cēlies no senas vietas nosaukuma Byblos (šodien atrodas Libānas centrālajā daļā), kurš bija liels feniķiešu tirdzniecības punkts. Kādreiz šajā vietā notika aktīva  tirdzniecība ar senās Ēģiptes tirgotājiem, kuri ieveda lielā daudzumā papirusu. Lasīt tālāk

Alķīmijas interpretācijas līkloču skice

golden-seal10
Vismīklainākās lietas ir tās, kas mūsu uztverei parādās kā pašsaprotamas. Ja mēs tagad katrs aplūkotu savu plaukstu unikālās līnijas, kuras iecirtis Likteņa uzraugs ar bioloģiskā aparāta palīdzību, paralēli uzdodot jautājumu – kas ir šīs līniju nesējas – plaukstas , un kāpēc tās kustas, kāpēc tām ir tāda forma un ne citādāka? Lasīt tālāk

Cilvēka loma kosmiskajā alķīmijā J. Bēmes domāšanā

golden-seal10
Mistikas filozofs J. Bēme ielicis savu artavu cilvēka izpratnes problēmā. Viņa domāšanas maniere organiski ierakstās kopējā 17. gs. vācu renesanses klimatā, ko filozofs A. Rubenis apzīmējis ar izteikumu – starp mistiku un zinātni. Lasīt tālāk

Septiņi nāves grēki

7grfoto

Hieronīms Boss “Septiņi nāves grēki”

Mēdz apgalvot, ka cilvēks uz mūsu planētas Zeme ir visattīstītākā no radībām, kas apveltīta ar spēju ne tikai just, bet arī domāt. Tas nozīmē, ka cilvēks sevi apzinās kā indivīdu un rīkojas apzināti, paredzot savas rīcības tālākas sekas. Lasīt tālāk

Vegānisma ētiskie aspekti.

golden-seal10

Pagājušā gadsimta viens no spožākajiem cilvēku dvēseles pētniekiem Z. Freids ir teicis – iespējams, ka mūs vēl gaida attīstības fāzes, kurās citu vēlmju apmierināšana, kas patlaban ir visnotaļ iespējama, šķitīs tikpat nepieņemama kā kanibālisms.[2, 12]  Lasīt tālāk

Instinkti un to saistība ar cilvēka garīgo pasauli

golden-seal10Instinktu kā iedzimtu tieksmju klātbūtni cilvēkā, nojauta jau senā pagātnē. Savā mācībā par dvēseli, Aristotelis runā par zināmas „dzīvnieciskās dvēseles” esamību katrā no mums. Savukārt termins „instinkts” parādījās stoicisma filozofu vidū, un pirmais, kurš izmantoja šo jēdzienu, skaidrojot iedzimtu tieksmi, bija Krisips (3.gs p.Kr.), lai raksturotu putnu un citu dzīvnieku uzvedību. Lasīt tālāk

Mācekļa klusēšana

Tiklīdz profānam atklājās gaisma un šis cilvēks kļūst par mācekli, viņš uzsāk garu ceļu, kurš aizņem, apmēram, gadu. Šajā periodā māceklis iepazīst jauno kolektīvu, kurā nonācis, šī kolektīva noteikumus un, svarīgākais, uzsāk sevis iepazīšanas ceļu. Kas šajā ceļā notiek un kas būtu jādara māceklim? Kādi uzdevumi viņam būtu jāpilda? Atbilde, kā šķiet pirmajā brīdī, ir ļoti vienkārša – māceklim jāievēro noteikums, kurš neapšaubāmi ietekmēs visu viņa turpmāko dzīvi – viņam nepieciešams KLUSĒT. Kas gan te būtu tik sarežģīts un neparasts, un kāda ir šī pārbaudījuma raksturs? Lasīt tālāk

Brīvā izvēle

golden-seal10Gribas brīvība jeb brīva griba (grieķu: το αύτεξούσιον, latīņu: liberum arbitrium) ir teorija, ka jebkurš indivīds var brīvi izvēlēties, pieņemot lēmumus un pārvaldot savas veiktās darbības. Brīvās gribas teorija uzskata, ka pastāv noteikta sakarība starp brīvību un cēloņiem. Brīvā griba tomēr pakļaujas dabas likumiem. Tomēr dabas likumi pilnībā nenosaka notikumu gaitu. Pastāv dažādi viedokļi par gribas brīvību. Pretējais gribas brīvībai ir determinisms. Lasīt tālāk

Intervija

Lielākā daļa no šīs intervijas lasītājiem noteikti būs kaut ko dzirdējuši vai lasījuši par kādu no slepenajām brālībām ar Lielākā daļa no šīs intervijas lasītājiem noteikti būs kaut ko dzirdējuši vai lasījuši par kādu no slepenajām brālībām ar gadsimtiem glabātiem noslēpumiem, kas tiek atklāti vienīgi iesvētītajiem. Pie pazīstamākajām no slepenajām organizācijām, par kurām šodien pieejams visvairāk informācijas, noteikti jāmin Brīvmūrniecība, Senais Mistiskais Rozes un Krusta Ordenis un Martīnistu Ordenis.
Lasīt tālāk