Category Archives: Jaunumi

Mācekļa klusēšana

Tiklīdz profānam atklājās gaisma un šis cilvēks kļūst par mācekli, viņš uzsāk garu ceļu, kurš aizņem, apmēram, gadu. Šajā periodā māceklis iepazīst jauno kolektīvu, kurā nonācis, šī kolektīva noteikumus un, svarīgākais, uzsāk sevis iepazīšanas ceļu. Kas šajā ceļā notiek un … Continue reading

Posted in Jaunumi | Comments Off on Mācekļa klusēšana

Ievads hermētismā

Rietumu cilvēks pieder pie pavisam īpaša kultūras loka, kas nebūt nav jebkādā veidā nabadzīgāks vai mazāk interesants, salīdzinot ar Austrumu, vai jebkuru citu kultūru. Bieži vien rietumnieks domā, ka visas viņa garīgās saknes ir meklējamas vienīgi ebreju reliģiskajās tradīcijās un … Continue reading

Posted in Jaunumi | Comments Off on Ievads hermētismā

Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Skaisti un ļoti pamācoši ir vārdi, kādus izteica Stanislas de Guaita, kā pamācību iesvētītajam: “Mēs devām tev pirmo mācību, un tavu Iesvētītāju lomai ar to arī jābeidzas. Ja tu pats patstāvīgi nonāksi līdz Arkānu izpratnei, tad būsi pelnījis saukties par Adeptu; … Continue reading

Posted in Jaunumi | Comments Off on Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Brīvā izvēle

Gribas brīvība jeb brīva griba (grieķu: το αύτεξούσιον, latīņu: liberum arbitrium) ir teorija, ka jebkurš indivīds var brīvi izvēlēties, pieņemot lēmumus un pārvaldot savas veiktās darbības. Brīvās gribas teorija uzskata, ka pastāv noteikta sakarība starp brīvību un cēloņiem. Brīvā griba tomēr pakļaujas dabas likumiem. Tomēr dabas likumi pilnībā nenosaka notikumu … Continue reading

Posted in Jaunumi | Comments Off on Brīvā izvēle

Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 darbi

08.11.2020.  Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Br. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Ms.  nolasīja referātu “Taro simbolisms. Ievads”, kurš tika piedāvāts kā pirmais darbs no cikla par Taro simboliem. Referātā tika … Continue reading

Posted in Jaunumi | Comments Off on Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 darbi