Category Archives: Raksti

Ēģiptiešu brīvmūrniecības saknes un izcelsme

1. Hermētiskā Ēģipte. Runājot par ēģiptiešu brīvmūrniecību, vispirms jāatzīmē, ka vārda “ēģiptiešu” izpratne mūsdienās un 200 gadus atpakaļ būtiski atšķiras. Modernā eģiptoloģija izveidojās tikai XIX gadsimtā. Līdz tam priekšstats par Seno Ēģiptes vēsturi balstījās pārsvarā uz nepilnīgiem seno autoru citātiem … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Ēģiptiešu brīvmūrniecības saknes un izcelsme

Arhitektūras orderi un to interpretācija brīvmūrniecībā

Kas ir arhitektūras orderis? Sāksim ar pašu nosaukumu. Vārds “orderis” nāk no latīņu valodas vārda ordo, kas nozīmē kārtība. Tā ir kartība, kas nosaka klasiskās arhitektūras kompozīcijas veidu, kurā tiek izmantoti noteikti elementi, izkārtoti noteiktā kārtībā. Arhitektūras orderi veido vertikālie … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Arhitektūras orderi un to interpretācija brīvmūrniecībā

Identitāte

„Lai varētu identificēties ar noteiktu punktu laikā un telpā, cilvēks rada pasaules modeļus”. Kas būtu, ja jūs būtu augi? Kas es esmu? Kas jūs esat? Es neprasu, kas jūs esat, jo jūs to nevarat zināt. Es prasu, kā jūs domājat, … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Identitāte

Mistiskais Islāms

Mistiskā Islāma pirmsākumi Kāds jauneklis nepārtraukti gānījis sūfijus. Sūfijs noņēma no sava pirksta gredzenu un iedeva to jauneklim: „Aiznes šo gredzenu uz tirgu un uzzini vai iedos par to kāds tirgonis kaut dināru”. Jaunietis izpildīja sūfija norādījumus. Tirgū nebija ar … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Mistiskais Islāms

Ieskats Senās Ēģiptes simbolismā

Ievads Senā Ēģipte ir viena no civilizācijas pirmsākuma vietām. Tās celtie monumenti mirušajiem, lūgšanās tempļi dzīvajiem un pasaules brīnumi liek mums noprast tās varenību uz visu civilizāciju fona. Šīs grandiozās celtnes ir kā mūžīgas grāmatas, ar hieroglifiem apzīmētas un izgrebtas, … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Ieskats Senās Ēģiptes simbolismā

Mācekļa klusēšana

Tiklīdz profānam atklājās gaisma un šis cilvēks kļūst par mācekli, viņš uzsāk garu ceļu, kurš aizņem, apmēram, gadu. Šajā periodā māceklis iepazīst jauno kolektīvu, kurā nonācis, šī kolektīva noteikumus un, svarīgākais, uzsāk sevis iepazīšanas ceļu. Kas šajā ceļā notiek un … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Mācekļa klusēšana

Ievads hermētismā

Rietumu cilvēks pieder pie pavisam īpaša kultūras loka, kas nebūt nav jebkādā veidā nabadzīgāks vai mazāk interesants, salīdzinot ar Austrumu, vai jebkuru citu kultūru. Bieži vien rietumnieks domā, ka visas viņa garīgās saknes ir meklējamas vienīgi ebreju reliģiskajās tradīcijās un … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Ievads hermētismā

Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Skaisti un ļoti pamācoši ir vārdi, kādus izteica Stanislas de Guaita, kā pamācību iesvētītajam: “Mēs devām tev pirmo mācību, un tavu Iesvētītāju lomai ar to arī jābeidzas. Ja tu pats patstāvīgi nonāksi līdz Arkānu izpratnei, tad būsi pelnījis saukties par Adeptu; … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Adepts – Initiatus, Ezotērisms – Ekzotērisms

Brīvā izvēle

Gribas brīvība jeb brīva griba (grieķu: το αύτεξούσιον, latīņu: liberum arbitrium) ir teorija, ka jebkurš indivīds var brīvi izvēlēties, pieņemot lēmumus un pārvaldot savas veiktās darbības. Brīvās gribas teorija uzskata, ka pastāv noteikta sakarība starp brīvību un cēloņiem. Brīvā griba tomēr pakļaujas dabas likumiem. Tomēr dabas likumi pilnībā nenosaka notikumu … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Brīvā izvēle

Cilvēka loma kosmiskajā alķīmijā J. Bēmes domāšanā

Mistikas filozofs J. Bēme ielicis savu artavu cilvēka izpratnes problēmā. Viņa domāšanas maniere organiski ierakstās kopējā 17. gs. vācu renesanses klimatā, ko filozofs A. Rubenis apzīmējis ar izteikumu – starp mistiku un zinātni.

Posted in Raksti | Comments Off on Cilvēka loma kosmiskajā alķīmijā J. Bēmes domāšanā