Category Archives: Raksti

Sajūtu Nomierināšana

Sajūtas var raksturot kā psihisku procesu, kurš psihē atspoguļo priekšmetu vai parādību īpašības, šiem priekšmetiem iedarbojoties uz sajūtu orgāniem, kuri ir: redze, dzirde, oža, garša un tauste. Piedāvājam uz sajūtām paskatīties no garīgā aspekta, par ko plašāk ir izteicies ar … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Sajūtu Nomierināšana

Izpēte kā radīšanas dzinējspēks

Cilvēks attīstās tad, ja viņš DARA, ja viņš ir spējīgs RADĪT. Pretējā gadījumā draud īsta degradācija. Lai mēs spētu radīt, sākumā jābūt idejai – kas, kāpēc, kā, kur un kad… reizēm vērtīgi to visu ir “uzlikt uz papīra”, tādejādi veidojot … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Izpēte kā radīšanas dzinējspēks

Mūzikas māksla

Mūziku parasti saprot mākslu, kurā apvienojot skaņas, veidojās harmonisks skanējums. Mūzikas ietekmei ir lielāka vara nekā jebkurai citai mākslai. Tā ir pārāka par vārdu nozīmi un skaistumu. Tā “noregulē” mūsu garīgo pasauli uztveres stāvoklī. Klausoties izcilu klasisko mūziku, varam nonākt … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Mūzikas māksla

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

“Cilvēk, tev ir divas ausis, lai dzirdētu vienu un to pašu skaņu; divas acis, lai uztvertu vienu objektu; divas rokas, lai veiktu vienu uzdevumu”. Tāpat arī Brīvmūrniecības Zinātne, zinātne par excellence, ir ezotēriska un ekzotēriska vienlaicīgi. Ezotēriskais veido Ideju, Ekzotēriskais … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

Josifs Brodskis. “UZSTĀŠANĀS SORBONNĀ”.

Studēt filozofiju labākajā gadījumā vajadzētu pēc piecdesmit. Vēl vairāk nevajadzētu veidot sabiedrības modeli. Vispirms vajadzētu iemācīties pagatavot zupu, cept (ja ne ķert) zivis, pagatavot pieklājīgu kafiju. Pretējā gadījumā tikumiskie likumi ož pēc tēva siksnas vai arī izskatās pēc tulkojuma no … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Josifs Brodskis. “UZSTĀŠANĀS SORBONNĀ”.

Enģeļi

Eņģeļi kā garīgas būtnes vai spēki ir plaši pazīstami ne tikai jūdaismā un kristietībā, bet arī islāmā, budismā, zoroastrismā, sikhismā, tāpat par tiem raksta, runā un veic rituālās darbības ar viņu palīdzību Memphis Misraim augstāko grādu brīvmūrnieki, kabalisti, martīnisti, rožkrustieši, … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Enģeļi

Kā darbojas pasaule

Referātā tiks apskatīts viens no pasaules darbības aspektiem. Tiks izdarīts mēģinājums apvienot jeb vilkt paralēles starp zinātnieku atklājumiem un ezotēriskajām, kādreiz slepenajām zināšanām, jo nav nekā jauna uz pasaules (kā teikts Bībelē).

Posted in Raksti | Comments Off on Kā darbojas pasaule

Alķīmijas interpretācijas līkloču skice

Vismīklainākās lietas ir tās, kas mūsu uztverei parādās kā pašsaprotamas. Ja mēs tagad katrs aplūkotu savu plaukstu unikālās līnijas, kuras iecirtis Likteņa uzraugs ar bioloģiskā aparāta palīdzību, paralēli uzdodot jautājumu – kas ir šīs līniju nesējas – plaukstas , un … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Alķīmijas interpretācijas līkloču skice

Vegānisma ētiskie aspekti.

Pagājušā gadsimta viens no spožākajiem cilvēku dvēseles pētniekiem Z. Freids ir teicis – iespējams, ka mūs vēl gaida attīstības fāzes, kurās citu vēlmju apmierināšana, kas patlaban ir visnotaļ iespējama, šķitīs tikpat nepieņemama kā kanibālisms.[2, 12] 

Posted in Raksti | Comments Off on Vegānisma ētiskie aspekti.

Īss pārskats par Svētajiem Rakstiem

Ko nozīmē vārds “Bībele” Vārds “Bībele” nāk no grieķu valodas (ἡ Βίβλος) un nozīmē “tīstoklis” vai “grāmatas”. Grieķu vārds savukārt iespējams cēlies no senas vietas nosaukuma Byblos (šodien atrodas Libānas centrālajā daļā), kurš bija liels feniķiešu tirdzniecības punkts. Kādreiz šajā … Continue reading

Posted in Raksti | Comments Off on Īss pārskats par Svētajiem Rakstiem